Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Vaivara valla 2015. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine

Vaivara valla 2015. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 21.07.2015, 11

Vaivara valla 2015. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 15.07.2015 nr 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.   Tulud ja kulud

  Võtta vastu valla 2015. aasta eelarve vastavalt määruse lisale:
  1) põhitegevuse tulud summas 154 088 eurot;
  2) põhitegevuse kulud summas 64 308 eurot;
  3) investeerimistegevus summas -3 072 eurot;
  4) likviidsete varade muutus summas 86 078 eurot.

§ 2.   Sihtfinantseerimine

  (1) Eraldada valla 2015. aasta eelarvest toetus sihtfinantseerimise korras:
  1) KA Vaiko AS-le 7 000 eurot mänguväljaku ehituse toetamiseks.

  (2) Väheneda valla 2015. aasta eelarvest toetus sihtfinantseerimise korras:
  1) KA Vaiko AS-le ühisveevärgi pumplate, vee- ja kanalisatsioonitrasside korrashoiu ning ekspluatatsiooni toetamiseks summas -21 550 eurot;
  2) KA Vaiko AS-le sauna korrashoiu ning ekspluatatsiooni toetamiseks summas -3 616 eurot.

Heiki Luts
volikogu esimees

Lisa Vaivara valla 2015.aasta esimene lisaeelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json