Teksti suurus:

Anija Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 83 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ muutmine

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.07.2021
Avaldamismärge:RT IV, 21.07.2021, 1

Anija Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 83 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ muutmine

Vastu võetud 15.07.2021 nr 107

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Anija Vallavolikogu 17.03.2016 määruses nr 83 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahv 81 lõike 2 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1) kuni 18-aastase puudega lapse hooldamise eest;“
  2) paragrahv 81 lõike 4 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas.

Jaanus Kalev
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json