Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Vastseliina vallas valimiste korraldamiseks valimisjaoskonna moodustamine

Väljaandja:Vastseliina Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.08.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 21.08.2013, 7

Vastseliina vallas valimiste korraldamiseks valimisjaoskonna moodustamine

Vastu võetud 08.08.2013 nr 3

Määrus on antud riigikogu valimise seaduse § 8 lõigete 1, 2 ja 3, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 10 lõigete 1, 2 ja 3, Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 7 lõigete 1, 2 ja 3 ning rahvahääletuse seaduse § 11 lõigete 1, 2 ja 3 alusel.

§ 1.   Valimisjaoskondade arv

  (1) Vastseliina valla halduseterritooriumil on Riigikogu, kohaliku omavalitsuse volikogu ja Euroopa Parlamendi liikmete valimiseks ning rahvahääletusel hääletamise korraldamiseks moodustatud 1 (üks) valimisjaoskond.

  (2) Valimisjaoskond kannab numbrit 1.

§ 2.   Valimisjaoskonna piir ja hääletamisruumi asukoht

  (1) Valimisjaoskonna nr 1 piir on Vastseliina valla piir.

  (2) Valimisjaoskonna nr 1 hääletusruum asub Vastseliina Rahvamajas, mille aadress on Võidu tn 38, Vastseliina alevik, Vastseliina vald, Võru maakond.

§ 3.   Väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda hääletamine

  Väljaspool oma elukohajärgset jaoskonda saavad valijad hääletada valimisjaoskonnas nr 1, mille hääletusruum asub Vastseliina Rahvamajas, aadressil Võidu tn 38, Vastseliina alevik, Vastseliina vald, Võru maakond.

§ 4.   Valimisjaoskond, kus Vastseliina vallas saavad hääletada valijad, kelle elukoha andmed Eesti rahvastikuregistrisse on kantud Vastseliina valla täpsusega

  Valijad, kelle elukoha andmed Eesti rahvastikuregistrisse on kantud Vastseliina valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1, mille hääletusruum asub Vastseliina Rahvamajas, aadressil Võidu tn 38, Vastseliina alevik, Vastseliina vald, Võru maakond.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Vastseliina Vallavalitsuse 16.03.2009. a määrus nr 2-1.1/4 „Valimisjaoskonna moodustamine“.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.

Raul Tohv
Vallavanem

Piret Otsatalu
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json