Teksti suurus:

Antsla Vallavolikogu 31.05.2017 määruse nr 11 „Antsla Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise kord ja töökord” muutmine

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2021
Avaldamismärge:RT IV, 21.08.2021, 6

Antsla Vallavolikogu 31.05.2017 määruse nr 11 „Antsla Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise kord ja töökord” muutmine

Vastu võetud 17.08.2021 nr 30

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Antsla Vallavolikogu 31.05.2017 määruses nr 11 „Antsla Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise kord ja töökord" tehakse järgmine muudatus:
  1) paragrahv 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Hoolekogu moodustamise algatab iga õppeaasta algul kooli direktor. Hoolekogu moodustab ja koosseisu kinnitab vallavalitsus direktori poolt esitatud ettepaneku alusel.”;
  2) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Kooli pidaja esindajat ei pea igal õppeaastal uuesti valima. Kooli pidaja esindaja volitused kehtivad volikogu koosseisu volituste ajal juhul, kui Antsla Vallavolikogu ei otsusta teisiti. ”.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2021. aastal.

Merike Prätz
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json