Teksti suurus:

Kambja Vallavalitsuse 16.01.2020 määruse nr 29 „Volituse andmine väärteomenetluses osalemiseks“ muutmine

Väljaandja:Kambja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.08.2021
Avaldamismärge:RT IV, 21.08.2021, 13

Kambja Vallavalitsuse 16.01.2020 määruse nr 29 „Volituse andmine väärteomenetluses osalemiseks“ muutmine

Vastu võetud 12.08.2021 nr 36

Määrus kehtestatakse väärteomenetluse seadustiku § 9 punkti 2, § 10 lõigete 2 ja 3 alusel.

§ 1.   Kambja Vallavalitsuse 16.01.2020 määruse nr 29 „Volituse andmine väärteomenetluses osalemiseks“ § 1 täiendatakse punktidega 4 ja 5 järgmiselt:
"4) ehitusjärelevalve spetsialist;
5) maa- ja ehitusosakonna juhataja.“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Aleksejev
vallavanem

Marina Lehismets
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json