Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Jõhvi valla 2021. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine

Jõhvi valla 2021. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.08.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 21.08.2021, 17

Jõhvi valla 2021. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 18.08.2021 nr 104

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

§ 1.   Jõhvi valla 2021. aasta teine lisaeelarve

  Võtta vastu Jõhvi valla 2021. aasta teine lisaeelarve kogumahuga 331 948 (kolmsada kolmkümmend üks tuhat üheksasada nelikümmend kaheksa) eurot vastavalt lisadele 1 (koondeelarve) ja 2 (alaeelarved).

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub üldises korras.

Niina Neglason
Volikogu esimees

Lisa 1 Jõhvi valla 2021. aasta II lisaeelarve, koondeelarve

Lisa 2 Jõhvi valla 2021. aasta II lisaeelarve, alaeelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json