Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Jõhvi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.08.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.08.2021, 18

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 19.08.2021 nr 18

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõike 2, rahvahääletuse seaduse § 17 lõike 2, Riigikogu valimise seaduse § 19 lõike 2 ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2 alusel.

§ 1.   Valimisjaoskondade arv

  Valimiste ja rahvahääletuse hääletamise korraldamiseks moodustatakse Jõhvi valla haldusterritooriumil 3 valimisjaoskonda.

§ 2.   Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  (1) Valimisjaoskonna nr 1 hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Jõhvi Vallavalitsuses (Jõhvi linn, Kooli tn 2).

  (2) Valimisjaoskonna nr 2 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Jõhvi Vene Põhikoolis (Jõhvi linn, Narva mnt 16).

  (3) Valimisjaoskonna nr 3 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Jõhvi Kontserdimajas (Jõhvi linn, Pargi tn 40).

§ 3.   Hääletamise liigid jaoskondades

  (1) Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel ja Riigikogu valimistel korraldab väljaspool elukohajärgset valimisringkonda eelhääletamist valimisjaoskond nr 1. Valimisjaoskond nr 1 korraldab hääletamist vajadusel ka asukohas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.

  (2) Euroopa Parlamendi valimistel ja rahvahääletusel korraldab jaoskond nr 1 hääletamist ööpäevases hoolekandeasutuses.

  (3) Kodus hääletamist korraldavad kõik valimisjaoskonnad. Euroopa Parlamendi valimistel ja rahvahääletusel korraldavad need jaoskonnad ka asukohas hääletamist.

§ 4.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  (1) Jõhvi Vallavalitsuse 8. jaanuari 2019 määrus nr 10 „Valimisjaoskondade moodustamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub üldises korras.

Maris Toomel
Vallavanem

Aksana Pungas
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json