Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Kaiu valla arengukava 2012-2018

Väljaandja:Kaiu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.09.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.11.2013
Avaldamismärge:RT IV, 21.09.2012, 22

Kaiu valla arengukava 2012-2018

Vastu võetud 12.09.2012 nr 4

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 22 lõike 1 punktile 7 ja Kaiu valla põhimääruse punktile 55.3 võtta vastu Kaiu valla arengukava 2012-2018 vastavalt lisale.

Agur Asperk
Volikogu esimees

Lisa Kaiu valla arengukava 2012-2018