Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 23. mai 2011 määruse nr 83 "Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskuse põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.09.2013
Avaldamismärge:RT IV, 21.09.2013, 20

Tallinna Linnavalitsuse 23. mai 2011 määruse nr 83 "Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskuse põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 18.09.2013 nr 157

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel.

§ 1.   Tallinna Linnavalitsuse 23. mai 2011 määrust nr 83 „Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskuse põhimäärus" muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) eakate kodu (Lõime tn 19).";

2) paragrahvi 3 lõige 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Keskus viib oma ülesandeid ellu struktuuriüksuste, eakate päevakeskuse, laste päevakeskuse ja eakate kodu tegevuse kaudu.";

3) paragrahvi 3 lõiget 3 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

„61) tagada koduteenuste osutamine igapäevatoimingutes abi vajavatele isikutele;";

4) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktidega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„3) koduteenused;

4) toetatud elamise teenus."

5) paragrahvi 9 pealkirjas asendatakse sõna „Määruse" sõnaga „Põhimääruse".

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json