PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Jõgeva valla üldplaneeringu kehtestamine

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.01.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.09.2013, 36

Jõgeva valla üldplaneeringu kehtestamine

Vastu võetud 22.01.2004 nr 1
jõustumine 27.01.2004

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588) § 22 lõige 1 punkti 31; Jõgeva Vallavolikogu 12. juuli 2001. a määruse nr 15 “Jõgeva valla põhimääruse kinnitamine uues redaktsioonis” (KO 2001, 67, 1219; 2002, 64, 1430; 79, 2025) punkti 24.1.31. ning Jõgeva Vallavolikogu 18. septembri 2003. a määruse nr 20 “Jõgeva valla ehitusmääruse kehtestamine” (KO 2003, 141, 2182) punkti 4. 2 alusel


1. Kehtestada Jõgeva valla üldplaneering (lisatud*).


2. Määrus jõustub 27. jaanuaril 2004.

Aivar Kokk
Volikogu esimees

*määruse lisaga saab tutvuda Jõgeva Vallavalitsuse kantseleis.

/otsingu_soovitused.json