Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Korraldatud olmejäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide ja veopiirkondade kehtestamine

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.09.2013, 38

Korraldatud olmejäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide ja veopiirkondade kehtestamine

Vastu võetud 19.01.2006 nr 2
jõustumine 24.01.2006

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse seaduse” § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 366 ja “Jäätmeseaduse” § 66 lg 3 ja 4, § 67 lg 1 ja 4 alusel.

§ 1.  Korraldatud jäätmeveo piirkonnad Jõgeva valla haldusterritooriumil

  Jõgeva valla haldusterritooriumil kehtestatakse järgmised korraldatud olmejäätmete veo piirkonnad:
 1) Siimusti jäätmeveopiirkond – Lisa 1
 2) Jõgeva aleviku jäätmeveopiirkond – Lisa 2
 3) Laiuse jäätmeeveopiirkond – Lisa 3
 4) Kuremaa jäätmeveopiirkond – Lisa 4
 5) Vaimastvere jäätmeveopiirkond – Lisa 5
 6) Kurista jäätmeveopiirkond – Lisa 6
 7) Kärde jäätmeveopiirkond – Lisa 7
 8) Painküla jäätmeveopiirkond – Lisa 8
 9) Ellakvere ja Vana – Jõgeva jäätmeveopiirkond – Lisa 9
 10) Õuna jäätmeveopiirkond – Lisa 10
 11) Kassinurme jäätmeveopiirkond – Lisa 11
 12) Võikvere jäätmeveopiirkond – Lisa 12
 13) Metsa jäätmeveopiirkond – Lisa 13
 14) Vägeva jäätmeveopiirkond – Lisa 14
 15) Tooma jäätmeveopiirkond – Lisa 15
 16) Kõola jäätmeveopiirkond – Lisa 16
 17) Pakaste jäätmeveopiirkond – Lisa 17
 18) Kaude jäätmeveopiirkond – Lisa 18
 19) Mõisaküla jäätmeveopiirkond – Lisa 19

§ 2.  Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigi kehtestamine

  Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigiks kehetstatakse segaolmejäätmed.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 24. jaanuaril 2006.

Arvo Sakjas
Volikogu esimees

Lisa 1 Siimusti jäätmeveopiirkond

Lisa 2 Jõgeva aleviku jäätmeveopiirkond

Lisa 3 Laiuse jäätmeeveopiirkond

Lisa 4 Kuremaa jäätmeveopiirkond

Lisa 5 Vaimastvere jäätmeveopiirkond

Lisa 6 Kurista jäätmeveopiirkond

Lisa 7 Kärde jäätmeveopiirkond

Lisa 8 Painküla jäätmeveopiirkond

Lisa 9 Ellakvere ja Vana – Jõgeva jäätmeveopiirkond

Lisa 10 Õuna jäätmeveopiirkond

Lisa 11 Kassinurme jäätmeveopiirkond

Lisa 12 Võikvere jäätmeveopiirkond

Lisa 13 Metsa jäätmeveopiirkond

Lisa 14 Vägeva jäätmeveopiirkond

Lisa 15 Tooma jäätmeveopiirkond

Lisa 16 Kõola jäätmeveopiirkond

Lisa 17 Pakaste jäätmeveopiirkond

Lisa 18 Kaude jäätmeveopiirkond

Lisa 19 Mõisaküla jäätmeveopiirkond