Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Lääne-Saare valla 2016 aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Lääne-Saare valla 2016 aasta I lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Lääne-Saare Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:24.09.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 21.09.2016, 33

  Lääne-Saare valla 2016 aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 14.09.2016 nr 24

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 1, 2 ja 3 ning Lääne-Saare Vallavolikogu 14. jaanuari 2015 määruse nr 8 „Lääne-Saare valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja täitmise kord“ § 7 lõike 1, 2, 6 ja 7 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Lääne-Saare valla 2016 aasta I lisaeelarve vastavalt määruse lisale 1.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Urmas Lehtsalu
  Vallavolikogu esimees

  Lisa I lisaeelarve