Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Viimsi valla 2017. aasta lisaeelarve

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 21.09.2017, 18

Viimsi valla 2017. aasta lisaeelarve

Vastu võetud 19.09.2017 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 ning Viimsi valla põhimääruse § 113 lõigete 1, 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Võtta vastu Viimsi valla 2017. aasta lisaeelarve vastavalt Lisale 1.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.

Mari-Ann Kelam
Vallavolikogu esimees

Lisa Viimsi valla 2017. aasta lisaeelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json