Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Vinni Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 21.09.2018, 6

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 11.09.2018 nr 16

Vabariigi Valitsuse 29.12.2016 määrusega nr 174 „Laekvere valla, Rägavere valla ja Vinni valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3.04.1995 määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“, moodustus 25.10.2017 Laekvere valla ja Rägavere valla liitumisel Vinni vallaga haldusüksus nimega Vinni vald, kes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9² lg 3 alusel on liitunud omavalitsusüksuste õigusjärglane.

Määrus kehtestatakse arvestades eeltoodut ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 14¹ lg 4¹ ja haldusmenetluse seaduse § 70 lg 1 alusel.

§ 1.   Kehtetuks tunnistatakse:
1) Laekvere Vallavalitsuse 10.04.2012 määrus nr 3 „Laekvere Mobiiltelefonide kasutuslimiitide kehtestamine“;
2) Laekvere Vallavalitsuse 21.05.2008 määrus nr 2 „Väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana osaleva ametikoha kinnitamine“;
3) Laekvere Vallavalitsuse 17.08.2009 määrus nr 3 „Valla valimiskomisjoni asukoha määramine“;
4) Laekvere Vallavalitsuse 15.12.2009 määrus nr 2 „Turukaubanduse korraldamine“;
5) Laekvere Vallavalitsuse 04.02.2014 määrus nr 2 „Laekvere Lasteaia „Rüblik“ hooajaline tegutsemisperiood ja lahtiolekuajad“;
6) Laekvere Vallavalitsuse 23.08.2016 määrus nr 7 „Laekvere Lasteaia "Rüblik" mängurühma sulgemine“;
7) Laekvere Vallavalitsuse 05.07.2016 määrus nr 5 „Sotsiaaltoetuste ja -teenuste dokumentide vormide kinnitamine“;
8) Rägavere Vallavalitsuse 30.01.2013 määrus nr 1 „Rägavere valla ametiauto ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord“;
9) Rägavere Vallavalitsuse 30.01.2013 määrus nr 2 „Valla lehes reklaami avaldamise hinna kehtestamine“;
10) Rägavere Vallavalitsuse 13.01.2013 määrus nr 1 „Ulvi Hooldekodu kohamaksumuse kehtestamine“;
11) Rägavere Vallavalitsuse 30.09.2014 määrus nr 1 „Ulvi Hooldekodu kohamaksumuse kehtestamine“;
12) Vinni Vallavalitsuse 21.06.2012 määrus nr 2 „Vinni valla eelarve koostamise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise kord“.

Rauno Võrno
Vallavanem

Vaive Kors
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json