Teksti suurus:

Rakvere linnavolikogu 17. veebruari 2016. a määruse nr 4 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 21.09.2021, 1

Rakvere linnavolikogu 17. veebruari 2016. a määruse nr 4 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 15.09.2021 nr 15
jõustumine 01.10.2021

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 5 ja 6 alusel.

§ 1. Rakvere linnavolikogu 17. veebruari 2016. a määruse nr 4 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluaseme kulude piirmäärade kehtestamine“ muutmine
Rakvere linnavolikogu 17. veebruari 2016. a määruses nr 4 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluaseme kulude piirmäärade kehtestamine“ (RT IV, 26.02.2016, 4) tehakse järgmise muudatused:
1) paragrahvi 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:
1) üür – kuni 33 m 2 eluaseme puhul 8,00 eurot 1m² kohta kuus; 33,01 kuni 45,00 m 2 eluaseme puhul kuni 7,00 eurot 1m 2 kohta kuus; üle 45,00 m 2 eluaseme puhul 5,50 eurot 1m 2 kohta kuus;
2) paragrahvi 1 punktis 8 asendatakse summa „12“ summaga „14“ ja summa „8“ summaga „9“;
3) paragrahvi 1 punktis 9 asendatakse summa „30“ summaga „40“
4) paragrahvi 1 punktis 11 asendatakse summa „8“ summaga „10“
5) paragrahvi 1 punktis 13 asendatakse summa „0,2“ summaga „0,3“.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 1. oktoobril 2021. a.

Mihkel Juhkami
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json