Teksti suurus:

Võru Linnavolikogu 20. septembri 2017 määruse nr 14 "Võru linna arengukava 2017–2035" muutmine

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2022
Avaldamismärge:RT IV, 21.09.2022, 1

Võru Linnavolikogu 20. septembri 2017 määruse nr 14 "Võru linna arengukava 2017–2035" muutmine

Vastu võetud 14.09.2022 nr 11
jõustumine 01.10.2022

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lõike 1 punkt 7 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Võru Linnavolikogu 20. septembri 2017 määruse nr 14 „Võru linna arengukava 2017–2035“ (RT IV, 14.09.2021, 9)  lisa 1 muudetakse ning kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2022. aasta 1. oktoobril.

Anti Haugas
volikogu esimees

Lisa 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json