Teksti suurus:

Võru Linnavolikogu 14. oktoobri 2009 määruse nr 109 "Kaugküttepiirkonna määramine" muutmine

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2022
Avaldamismärge:RT IV, 21.09.2022, 2

Võru Linnavolikogu 14. oktoobri 2009 määruse nr 109 "Kaugküttepiirkonna määramine" muutmine

Vastu võetud 14.09.2022 nr 12
jõustumine 01.10.2022

Määrus kehtestatakse "Kaugkütteseadus" § 5 lõike 2 ja lõike 6 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Võru Linnavolikogu 14. oktoobri 2009 määruse nr 109 "Kaugküttepiirkonna määramine" (RT IV, 22.12.2016, 22) paragrahv 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Võru linna kaugküttepiirkonna piirid on:
1) I piirkond – kesklinna piirkond, mille moodustab Vanajõe, Tallinna mnt, Heina, Kaare, Väike, Tartu, Võrumõisa tee, Vilja, Räpina maantee, Pikk, Põllu, Luha, Jaama, Sinika, Roopa, F. R. Kreutzwaldi tänavate ja Tamula järve vahele jääv maa-ala, Jüri tänav Luha tänavast kuni F. R. Kreutzwaldi tänavani, F. R. Kreutzwaldi tänav kuni Kubja teeni, Kubja tee kuni Laane tänavani, Laane tänaval asuvate majade piirkond ja Kose tee kuni Kose tee 3a kinnistuni (lisa 1);
2) II piirkond – Silikaadi, Kivimurru ja Kivi tänava piirkond, mille moodustab Silikaadi, Kivimurru ja Kivi tänaval asuvate majade võrgupiirkond (lisa 2)."

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2022.

Anti Haugas
volikogu esimees

Lisa 1  

Lisa 2  

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json