Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Jõelähtme valla 2022. aasta 1. lisaeelarve

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 21.09.2022, 12

Jõelähtme valla 2022. aasta 1. lisaeelarve

Vastu võetud 15.09.2022 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, § 38, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2, § 26 ja Jõelähtme Vallavolikogu 11.02.2016 määruse nr 71 „Jõelähtme valla põhimäärus“ § 32 lg 4 p 2 ja § 36 alusel ning arvestades Jõelähtme Vallavalitsuse ettepanekut.

§ 1.   Jõelähtme valla 2022. aasta 1. lisaeelarve

  Kinnitada vastavalt määruse lisale nr 1 Jõelähtme valla 2022. aasta 1. lisaeelarve põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse ja likviidsete varade muudatused.

§ 2.   Volituste andmine vallavalitsusele

  Anda Jõelähtme Vallavalitsusele õigus seada põhjendatud vajadusel piiranguid 2022. aasta vallaeelarves ettenähtud kulutuste osas.

Väino Haab
vallavolikogu esimees

Lisa  Jõelähtme valla 2022. aasra 1. lisaeelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json