Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Valga Keskraamatukogu arengukava aastateks 2022−2026

Valga Keskraamatukogu arengukava aastateks 2022−2026 - sisukord
Väljaandja:Valga Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
Avaldamismärge:RT IV, 21.09.2022, 13

Valga Keskraamatukogu arengukava aastateks 2022−2026

Vastu võetud 06.09.2022 nr 8

Määrus kehtestatakse Valga Vallavolikogu 15. detsember 2017 määruse nr 4 „Valga Keskraamatukogu põhimäärus“ § 12 lõike 2 punkti 10 ja Valga Vallavalitsuse 16. jaanuar 2020 määruse nr 1 „ Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ § 5 lõike 4 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Valga Keskraamatukogu arengukava aastateks 2022–2026 (lisatud).

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Monika Rogenbaum
vallavanem

Diana Asi
vallasekretär

Lisa Valga Keskraamatukogu arengukava aastateks 2022–2026

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json