Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Nõo valla 2022. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

Nõo valla 2022. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Nõo Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 21.09.2022, 18

Nõo valla 2022. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 15.09.2022 nr 14

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1, § 38 ja „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 26 lõike 3 ning „Nõo valla eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra“ § 14 lõigete 3 ja 7 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Nõo valla 2022. aasta II lisaeelarve vastavalt käesoleva määruse lisale 1.

Jaanus Järveoja
Volikogu esimees

Lisa Nõo valla 2022. aasta II lisaeelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json