Teksti suurus:

Saku Vallavolikogu 19. detsembri 2013 määruse nr 14 “Hoolekogu moodustamise kord ja töökord Saku valla munitsipaalkoolides“ muutmine

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.10.2015
Avaldamismärge:RT IV, 21.10.2015, 20

Saku Vallavolikogu 19. detsembri 2013 määruse nr 14 “Hoolekogu moodustamise kord ja töökord Saku valla munitsipaalkoolides“ muutmine

Vastu võetud 15.10.2015 nr 14

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 alusel.

§ 1.   Saku Vallavolikogu 19. detsembri 2013 määruses nr 14 „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord Saku valla munitsipaalkoolides“ tehakse järgmine muudatus: paragrahv 4 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:
"(3) Gümnaasiumi hoolekogusse kuuluvad volikogu esindaja; õpilaste esindaja; kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab põhikooli ja teine gümnaasiumi osa õpetajaid. Hoolekogusse kuulub vähemalt seitse vanemate esindajat, igast kooliastmest vähemalt üks vanemate esindaja. Hoolekogu koosseisu kuulub üks vilistlaste ja üks kooli toetavate organisatsioonide esindaja.“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tanel Ots
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json