Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Kanepi valla arengukava tegevuskava ja eelarvestrateegia aastateks 2017 – 2020 kinnitamine

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 21.10.2016, 3

Kanepi valla arengukava tegevuskava ja eelarvestrateegia aastateks 2017 – 2020 kinnitamine

Vastu võetud 11.10.2016 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsus korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõigete 6 ja 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 ning Kanepi valla põhimääruse § 29 ja § 30 alusel.

§ 1.   Arengukava tegevuskava kinnitamine

  Kinnitada Kanepi valla arengukava tegevuskava aastateks 2017-2020 vastavalt lisale 1.

§ 2.   Eelarvestrateegia kinnitamine

  Kinnitada Kanepi valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 vastavalt lisale 2.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kanepi Vallavolikogu 06.10.2015 määrus nr 20 „Kanepi valla arengukava tegevuskava ja eelarvestrateegia aastateks 2016-2019 kinnitamine“.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus avaldatakse Riigi Teatajas ja jõustub 01. jaanuaril 2017.

Arno Kakk
Volikogu esimees

Lisa Kanepi valla arengukava tegevuskava aastateks 2017-2020

Lisa Kanepi valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020

/otsingu_soovitused.json