Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Vormsi valla eelarvestrateegia aastateks 2017 - 2020

Vormsi valla eelarvestrateegia aastateks 2017 - 2020 - sisukord
Väljaandja:Vormsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.10.2017
Avaldamismärge:RT IV, 21.10.2016, 9

Vormsi valla eelarvestrateegia aastateks 2017 - 2020

Vastu võetud 10.10.2016 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lg 7 alusel.

§ 1.  Vormsi valla eelarvestrateegia

  Kinnitada Vormsi valla eelarvestrateegia aastateks 2017 – 2020 vastavalt lisale.

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Vormsi Vallavolikogu 14. oktoober 2015 määrus nr 9 tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Ivo Sarapuu
Volikogu esimees

Lisa Eelarve strateegia 2017-2020