Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 21.10.2016, 22

Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021

Vastu võetud 12.10.2016 nr 33
jõustumine 01.01.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37² lõike 7 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõigete 1 ja 3 alusel.

§ 1.   Eelarvestrateegia kinnitamine

  Kinnitada Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2017–2021 vastavalt lisale.

§ 2.   Eelarvestrateegia avalikustamine

  Põlva Vallavalitsusel avaldada määrus seitsme tööpäeva jooksul selle vastuvõtmisest arvates Põlva valla kodulehel.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põlva Vallavolikogu 14. oktoobri 2015. a määrus nr 25 "Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2016–2019" tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017.

Kuldar Leis
vallavolikogu esimees

Lisa Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021

Lisa Eelarve aruande vorm

Lisa Strateegia vorm

Lisa Strateegia vorm valdkonniti

Lisa Strateegia vorm sõltuv üksus

Lisa Arvestusüksus Põlva vald

Lisa Investeeringud 2017-2021 (eurodes)

/otsingu_soovitused.json