Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Mäksa valla eelarvestrateegia 2017-2020 kinnitamine

Mäksa valla eelarvestrateegia 2017-2020 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Mäksa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 21.10.2016, 29

Mäksa valla eelarvestrateegia 2017-2020 kinnitamine

Vastu võetud 17.10.2016 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 7, § 372 lg 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lg 3, Mäksa Vallavolikogu 21.05.2012 määrus nr 7 „Mäksa valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord“ § 3 lg 2 ja lg 3 alusel.

§ 1.  Mäksa valla eelarvestrateegia 2017-2020 kinnitamine

  Kinnitada Mäksa valla eelarvestrateegia 2017-2020 vastavalt lisale.

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Mäksa Vallavolikogu 26.10.2015. a määrus nr 11 „Mäksa valla eelarvestrateegia 2016-2019 kinnitamine".

 (2) Määrus jõustub 1. jaanuar 2017. a.

Mati Möller
volikogu esimees

Lisa Mäksa valla eelarvestrateegia 2017-2020