Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rae valla 2016. aasta viies lisaeelarve

Rae valla 2016. aasta viies lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:24.10.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 21.10.2016, 48

  Rae valla 2016. aasta viies lisaeelarve

  Vastu võetud 18.10.2016 nr 61

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26, Rae valla põhimääruse § 74 ning Rae Vallavalitsuse ettepaneku alusel,

  § 1.  Rae valla 2016. aasta viienda lisaeelarve kinnitamine

   (1) Suurendada 2016. aasta eelarve põhitegevuse tulusid 132 360 eurot.

   (2) Suurendada 2016. aasta eelarve põhitegevuse kulusid 132 360 eurot.

   (3) Punktides 1 – 2 loetletud eelarve muudatuste detailne sisu on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Agu Laius
  Rae vallavolikogu esimees

  Lisa 1 

  /otsingu_soovitused.json