HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Kihelkonna Vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste õppekulu suuruse kehtestamine

Kihelkonna Vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste õppekulu suuruse kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Kihelkonna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 21.10.2017, 3

Kihelkonna Vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste õppekulu suuruse kehtestamine

Vastu võetud 13.10.2017 nr 19

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse § 27 lõike 1 punkti 2 ja lõike 4 alusel.

§ 1.  Õppekulu suurus

 (1) Kehtestada Kihelkonna Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavates koolieelsetes lasteasutustes (edaspidi lasteaed) lapsevanemate poolt osaliselt kaetava õppekulu suuruseks 2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast ühe lapse kohta.

 (2) Õppekulu tasutakse jooksva kuu eest ettemaksuna.

 (3) Õppekulu kuulub vanema poolt täies ulatuses tasumisele olenemata lapse kohal käidud päevade arvust.

 (4) Õppekulu maksuvaba kuu on juuli.

§ 2.  Õppekulu soodustus

  Vallavalitsuse hallatavas lasteaias käivate Kihelkonna valla elanike perede teise lapse osas katab lapsevanem 50% õppekulust. Alates pere kolmandast lapsest lapsevanemad õppekulu katmises ei osale.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Kihelkonna Vallavolikogu 20.04.2006 määrus nr 13 „Kihelkonna Lasteaia osalustasu ja toidukulu maksmise kord“.

 (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Karl Teär
Vallavolikogu esimees