Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Are valla arengukava 2017-2026 kinnitamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Are valla arengukava 2017-2026 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Are Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:24.10.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.01.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 21.10.2017, 6

  Are valla arengukava 2017-2026 kinnitamine

  Vastu võetud 13.10.2017 nr 17

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37 lõike 1 ja lõike 2, § 372 lõike 1 ja lõike 7 ning Are Vallavolikogu 11.10.2013 määruse nr. 22 „Are valla arengudokumentide menetlemise kord“ § 6 lõike 11 alusel.

  § 1.   Kinnitada Are valla arengukava 2017-2026 (lisatud).

  § 2.   Are Vallavolikogu 14.10.2016 määrus nr. 22 „Are valla arengukava 2016-2026 kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Lauri Luur
  Volikogu esimees

  Lisa Are valla arengukava 2017-2026

  /otsingu_soovitused.json