Teksti suurus:

Tartu Vallavalitsuse 16.01.2020 määruse nr 2 „Tartu Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste hankekord“ muutmine

Väljaandja:Tartu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2021
Avaldamismärge:RT IV, 21.10.2020, 1

Tartu Vallavalitsuse 16.01.2020 määruse nr 2 „Tartu Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste hankekord“ muutmine

Vastu võetud 15.10.2020 nr 6

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lg 1 ja Tartu Vallavolikogu 22.11.2018 määruse nr 30 „Tartu vallavara eeskiri“ § 3 lg 6 alusel

§ 1.   Asendada Tartu Vallavalitsuse 16.01.2020 määruse nr 2 „Tartu Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste hankekord“ § 9 lg-s 1 number 10 000 numbriga 5000 ja number 15 000 numbriga 10 000.

§ 2.   Asendada Tartu Vallavalitsuse 16.01.2020 määruse nr 2 „Tartu Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste hankekord“ § 9 lg-s 3 number 10 000 numbriga 5000 ja number 15 000 numbriga 10 000.

§ 3.   Määrus jõustub 01.jaanuaril.2021.

Jarno Laur
Vallavanem

Eve Kallas
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json