Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Muhu valla eelarvestrateegia 2021-2024

Muhu valla eelarvestrateegia 2021-2024 - sisukord
  Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:24.10.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
  Avaldamismärge:RT IV, 21.10.2020, 2

  Muhu valla eelarvestrateegia 2021-2024

  Vastu võetud 15.10.2020 nr 53

  Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 ning § 37² lg 3 ja 7 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Muhu valla eelarvestrateegia 2021-2024 (lisa 1).

  § 2.   Eelarvestrateegia avaldada valla veebilehel www.muhu.ee seitsme tööpäeva jooksul peale eelarvestarteegia vastuvõtmist ja edastada Rahandusministeeriumile hiljemalt 30.oktoobriks.

  § 3.   Tunnistada kehtetuks Muhu Vallavolikogu 17.10.2019.a määrus nr 38 „Muhu valla eelarvestrateegia 2020-2023 kinnitamine".

  § 4.   Määrus jõustub seaduses sätestatud korras.

  Ain Saaremäel
  Volikogu esimees

  Lisa Eelarvestarteegia 2021-2024

  /otsingu_soovitused.json