Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Lääneranna valla 2020. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

Lääneranna valla 2020. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.10.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 21.10.2020, 4

Lääneranna valla 2020. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 15.10.2020 nr 89

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 38 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Lääneranna valla 2020. aasta II lisaeelarve vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Peksar
Volikogu esimees

Lisa Lääneranna valla 2020. aasta II lisaeelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json