Teksti suurus:

Hanila Vallavolikogu 19.05.2011 määrus nr 30 „Hanila valla koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.10.2020
Avaldamismärge:RT IV, 21.10.2020, 5

Hanila Vallavolikogu 19.05.2011 määrus nr 30 „Hanila valla koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 15.10.2020 nr 90

Määrus kehtestatakse Haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 1 alusel ja kehtiva õiguse korrastamise eesmärgil

§ 1.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Hanila Vallavolikogu 19.05.2011 määrus nr 30 „Hanila valla koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist

Arno Peksar
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json