Teksti suurus:

Lääneranna Vallavolikogu 20.12.2018 määruse nr 43 "Lääneranna Noortevolikogu põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.10.2020
Avaldamismärge:RT IV, 21.10.2020, 6

Lääneranna Vallavolikogu 20.12.2018 määruse nr 43 "Lääneranna Noortevolikogu põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 15.10.2020 nr 91

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja noorsootöö seaduse § 9 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Lääneranna Vallavolikogu 20. detsembri 2018 määruse nr 43 „Lääneranna Noortevolikogu põhimäärus" § 4 lõiget 10 muudetakse järgmises sõnastuses:
„(10) Noortevolikogu valimised toimuvad iga kahe aasta järel peale õppeaasta algust hiljemalt 10. novembril. Valimiste toimumise aja ja koha määrab valimiskomisjon. Esimese Lääneranna Noortevolikogu koosseisu erakorralised valimised toimuvad 2019. aasta veebruaris, mistõttu esimese koosseisu volituste kestvus on järgnevatest lühem.“

§ 2.   Rakendussäte

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Peksar
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json