Teksti suurus:

Lääneranna Vallavolikogu 21.06.2018 määruse nr 25 "Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord" muutmine

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.10.2020
Avaldamismärge:RT IV, 21.10.2020, 7

Lääneranna Vallavolikogu 21.06.2018 määruse nr 25 "Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord" muutmine

Vastu võetud 15.10.2020 nr 92

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Lääneranna Vallavolikogu 21.06.2018 määruse nr 25 "Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord" muutmine § 3 lõike 1 punkti 3 muudetakse alljärgnevas sõnastuses:
„3) väljaspool valda asuva huvikooli õppekoha tegevuskulu tasumisel osaleb vald lõikes 1 toodud tingimustel juhul, kui vallas ei tegutse sama õppesuuna, sama tasemega huvikooli või olemasolevad transpordivõimalused huvikooli seda ei võimalda.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Arno Peksar
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json