Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Võru valla arengukava aastateks 2020-2030 ja Võru valla eelarvestrateegia 2021-2025 vastuvõtmine

Võru valla arengukava aastateks 2020-2030 ja Võru valla eelarvestrateegia 2021-2025 vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
Avaldamismärge:RT IV, 21.10.2021, 6

Võru valla arengukava aastateks 2020-2030 ja Võru valla eelarvestrateegia 2021-2025 vastuvõtmine
[RT IV, 21.10.2021, 3 - jõust. 24.10.2021]

Vastu võetud 12.09.2018 nr 48
RT IV, 25.09.2018, 4
jõustumine 28.09.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.10.2019RT IV, 17.10.2019, 120.10.2019
09.12.2020RT IV, 15.12.2020, 418.12.2020
13.10.2021RT IV, 21.10.2021, 324.10.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37 ning § 372 alusel.

§ 1.   Arengukava

  Võtta vastu Võru valla arengukava aastateks 2020-2030 alljärgnevalt:
[RT IV, 15.12.2020, 4 - jõust. 18.12.2020]
  1) Võru valla arengukava 2020-2030 (käesoleva määruse lisa 1);
  2) Võru valla arengukava 2020-2030 lisa 1: Võru valla toimekeskkonna analüüs (käesoleva määruse lisa 1.1);
  3) Võru valla arengukava 2020-2030 lisa 2: Võru valla investeeringud (käesoleva määruse lisa 1.2).
[RT IV, 15.12.2020, 4 - jõust. 18.12.2020]

§ 2.   Eelarvestrateegia

  Võtta vastu Võru valla eelarvestrateegia 2021-2025 (käesoleva määruse lisa 2).
[RT IV, 21.10.2021, 3 - jõust. 24.10.2021]

§ 3.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa 1 Võru valla arengukava 2020-2030
[RT IV, 15.12.2020, 4 - jõust. 18.12.2020]

Lisa 1.1 Võru valla arengukava 2020-2030 lisa 1: Võru valla toimekeskkonna analüüs
[RT IV, 15.12.2020, 4 - jõust. 18.12.2020]

Lisa 1.2 Võru valla arengukava 2020-2030 lisa 2: Võru valla investeeringud
[RT IV, 15.12.2020, 4 - jõust. 18.12.2020]

Lisa 2 Võru valla eelarvestrateegia 2021-2025
[RT IV, 21.10.2021, 3 - jõust. 24.10.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json