Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Mustvee valla arengukava 2018-2030 muutmine

Mustvee valla arengukava 2018-2030 muutmine - sisukord
  Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:24.10.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
  Avaldamismärge:RT IV, 21.10.2021, 11

  Mustvee valla arengukava 2018-2030 muutmine

  Vastu võetud 13.10.2021 nr 15

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 372 lõike 7, Mustvee Vallavolikogu 28.12.2017 määruse nr 10 „Mustvee valla põhimäärus“ § 37 ning Mustvee Vallavalitsuse 01.03.2018 määruse nr 9 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ alusel.

  § 1.   Muuta Mustvee Vallavolikogu 26. septembri 2018 määrusega nr 26 kinnitatud Mustvee valla arengukava 2018-2030 ning kinnitada Mustvee valla arengukava 2018-2030 uus redaktsioon vastavalt määruse lisale 1 ja arengukava tegevuskava vastavalt määruse lisale 2.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Mustvee Vallavolikogu 26. septembri 2018 määrusega nr 26 kinnitatud Mustvee valla arengukava 2018-2030.

  Ülle Rosin
  vallavolikogu esimees

  Lisa 1 Mustvee valla arengukava 2018-2030

  Lisa 2 Mustvee valla arengukava 2018-2030 tegevuskava

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json