Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekande seaduses ja lastekaitseseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.10.2021, 16

Sotsiaalhoolekande seaduses ja lastekaitseseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Vastu võetud 14.10.2021 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

  Pärnu Linnavalitsusele delegeeritakse sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmine, välja arvatud:
  1) sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra kehtestamine;
  2) sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine.

§ 2.   Lastekaitseseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

  Pärnu Linnavalitsusele delegeeritakse lastekaitseseadusega kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmine.

§ 3.   Määruse rakendamine

  Pärnu Linnavalitsusel on õigus määrata haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel struktuuriüksus, ametnik või ametnikud, kelle ülesanne on käesoleva määruse §-des 1 ja 2 nimetatud ülesannete täitmine.

§ 4.   Varasemate määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Pärnu Linnavolikogu 17.03.2005 määrus nr 14 „Volituse andmine nimeseaduses sätestatud eestkosteasutuse otsuste tegemiseks“;
  2) Audru Vallavolikogu 15.10.2015 määruse nr 19 „Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine“ § 21;
  3) Pärnu Linnavolikogu 17.03.2016 määrus nr 7 „Sotsiaalhoolekande seaduse ja lastekaitseseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmise delegeerimine“;
  4) Paikuse Vallavolikogu 18.01.2016 määrus nr 3 „Pädevuse delegeerimine“.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrei Korobeinik
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json