Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Häädemeeste valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2022-2026

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.10.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.10.2023
Avaldamismärge:RT IV, 21.10.2022, 5

Häädemeeste valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2022-2026

Vastu võetud 13.10.2022 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõike 7 alusel.

§ 1.   Arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine

  Võtta vastu Häädemeeste valla arengukava (lisatud), hetkeolukorra analüüs (lisa 1), eelarvestrateegia (lisa 2) ja arengukava tegevuskava (lisa 3) aastateks 2022-2026.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Häädemeeste Vallavolikogu 23.09.2021 määrus nr 8 ”Häädemeeste valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2021-2026 vastuvõtmine.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrus Soopalu
volikogu esimees

Lisa Arengukava

Lisa Hetkeolukorra analüüs

Lisa Eelarvestrateegia

Lisa Arengukava tegevuskava

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json