Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Lääneranna valla eelarvestrateegia 2023-2026 kinnitamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.10.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 21.10.2022, 9

Lääneranna valla eelarvestrateegia 2023-2026 kinnitamine

Vastu võetud 13.10.2022 nr 36

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõike 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 ja Lääneranna valla põhimääruse § 58 alusel.

§ 1.   Eelarvestrateegia kinnitamine

  Kinnitada Lääneranna valla eelarvestrateegia 2023-2026 vastavalt lisale 1.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Lääneranna Vallavolikogu 9. detsembri 2021.a määrus nr 4 „Lääneranna valla eelarvestrateegia 2022-2025 kinnitamine“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Armand Reinmaa
Volikogu esimees

Lisa Lääneranna valla eelarvestrateegia 2023-2026

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json