ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord - sisukord
Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2011, 13

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord

Vastu võetud 14.04.2005 nr 10

Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 6 lõike 1, konkurentsiseaduse 17 lõike 2 alusel.

§ 1. - § 14. Kehtetu Saku Vallavolikogu 13.01.2011 määrusega nr 5 - jõust.17.01.2011

§ 15.   Rakendussätted

  (1) Kehtetu Saku Vallavolikogu 13.01.2011 määrusega nr 5 – jõust. 17.01.2011

  (2) Kehtetu Saku Vallavolikogu 13.01.2011 määrusega nr 5 – jõust. 17.01.2011

  (3) Kehtetu Saku Vallavolikogu 13.01.2011 määrusega nr 5 – jõust. 17.01.2011

  (4) Kehtetu Saku Vallavolikogu 13.01.2011 määrusega nr 5 – jõust. 17.01.2011

  (5) Määrus jõustub 01. mail 2005.

§ 16.   Rakendamine

  Kuni vee-ettevõtja kehtestab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduses (edaspidi ÜVVKS) ettenähtud korras hinnaregulatsiooni nõuetele vastava veeteenuse hinna, osutatakse veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenust tarbijatele 2010. aasta 31. oktoobril kehtivate hindadega, mille on kehtestanud Saku Vallavolikogu ÜVVKS 2010. aasta 31. oktoobrini kehtinud redaktsiooni § 14 lõike 2 alusel. Konkurentsiametil on igal ajal õigus nõuda vee-ettevõtjalt ÜVVKS nõuetega kooskõlas oleva hinna kehtestamist.

/otsingu_soovitused.json