ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Veevarustuse teenuse hinna kehtestamine

Veevarustuse teenuse hinna kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Saku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.11.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2011, 63

Veevarustuse teenuse hinna kehtestamine

Vastu võetud 20.02.2007 nr 1
jõustumine 01.06.2007

Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 14 lõike 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, konkurentsiseaduse § 17 lõike 2 ning Saku Vallavolikogu 14. aprilli 2005. a määruse nr 10 “Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord” § 12 punkti 1 ja AS Saku Maja 15. veebruari 2007. a taotluse nr 2-7/50 alusel.

§ 1.   Tarbitava vee hind AS Saku Maja hallatavast ühisveevärgist

  (1) Kehtestada AS Saku Maja hallatavast ühisveevärgist tarbitava vee hinnaks Saku tegevuspiirkonnas:
  1) füüsilisele isikule ja korteriühistule, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja, 0,83 eurot/m3 (sisaldab käibemaksu);
  2) juriidilisele isikule ja füüsilisest isikust ettevõtjale 1,09 eurot/m3 (käibemaksuta).

  (2) Kehtestada AS Saku Maja hallatavast ühisveevärgist tarbitava vee hinnaks Kurtna tegevuspiirkonnas:
  1) füüsilisele isikule ja korteriühistule, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja, 0,47 eurot/m3 (sisaldab käibemaksu);
  2) juriidilisele isikule ja füüsilisest isikust ettevõtjale 0,62 eurot/m3 (käibemaksuta).
(Muudetud Saku Vallavalitsuse 08.11.2011 määrusega nr 8 – jõust.14.11.2011)

§ 2.   Tunnistada kehtetuks Saku Vallavalitsuse 15. juuni 2004. a määrus nr 17 “Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine” punktid 1.1.1; 1.1.2; 1.2.1 ja 1.2.2.

§ 3.   Määrus jõustub 01. juunil 2007.

/otsingu_soovitused.json