ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine

Heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Saku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.11.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2011, 67

Heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine

Vastu võetud 02.09.2008 nr 4
jõustumine 08.09.2008

Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 14 lõike 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, konkurentsiseaduse § 17 lõike 2 ning Saku Vallavolikogu 14. aprilli 2005. a määruse nr 10 “Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord” § 12 lõike 1 ja AS Saku Maja 18. augusti 2008. a taotluse nr 2-3/2892 alusel.

§ 1.   Heitvee ärajuhtimise teenuse hind

  (1) Kehtestada alates 1. jaanuarist 2009 AS Saku Maja hallatavast ühisveevärgist heitvee ärajuhtimise teenuse hinnaks Saku tegevuspiirkonnas:
  1) füüsilisele isikule ja korteriühistule (välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja) 0,98 eurot/m3 (sisaldab käibemaksu);
  2) 2. ohugrupi juriidilisele isikule ja füüsilisest isikust ettevõtjale 1,40 eurot/m3 (käibemaksuta);
  3) 1. ohugrupi juriidilisele isikule ja füüsilisest isikust ettevõtjale 1,79 eurot/m3 .

  (2) Kehtestada alates 1. jaanuarist 2009 AS Saku Maja hallatavast ühisveevärgist heitvee ärajuhtimise teenuse hinnaks Kurtna tegevuspiirkonnas:
  1) füüsilisele isikule ja korteriühistule (välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja) 0,86 eurot/m3 (sisaldab käibemaksu);
  2) 2. ohugrupi juriidilisele isikule ja füüsilisest isikust ettevõtjale 1,72 eurot/m3.
(Muudetud Saku Vallavalitsuse 08.11.2011 määrusega nr 9 - jõust.14.11.2011)

§ 2.   Määrus jõustub 08. septembril 2008.

/otsingu_soovitused.json