ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Veevarustuse teenuse hinna kehtestamine

Veevarustuse teenuse hinna kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Saku Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2011, 69

  Veevarustuse teenuse hinna kehtestamine

  Vastu võetud 09.12.2008 nr 11
  jõustumine 15.12.2008

  Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 14 lõike 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, konkurentsiseaduse § 17 lõike 2 ning Saku Vallavolikogu 14. aprilli 2005. a määruse nr 10 “Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord” § 12 punkti 1 ja AS Saku Maja 08. detsembri 2008. a taotluse alusel.

  § 1.   Kehtestada alates 01. aprillist 2009. a AS Saku Maja hallatavast ühisveevärgist Tänassilma tehnopargi piirkonnas tarbitava vee hinnaks juriidilisele isikule ja füüsilisest isikust ettevõtjale 1,47 eurot/m3 (käibemaksuta).
  (Muudetud Saku Vallavalitsuse 26.10.2010 määrusega nr 5 – jõust.01.01.2011)

  § 2.   Määrus jõustub 15. detsembril 2008.

  /otsingu_soovitused.json