ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Veevarustuse teenuse hinna kehtestamine

Veevarustuse teenuse hinna kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Saku Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:22.10.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2011, 74

  Veevarustuse teenuse hinna kehtestamine

  Vastu võetud 19.10.2010 nr 4
  jõustumine 22.10.2010

  Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 14 lõike 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, konkurentsiseaduse § 17 lõike 2 ning Saku Vallavolikogu 14. aprilli 2005.a määruse nr 10 “Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord” § 12 punkti 1 ja OÜ SLH & Hooldus taotluse alusel.

  § 1.   Kehtestada alates 01. veebruarist 2011. a OÜ SLH & Hooldus hallatavast ühisveevärgist Rahula küla ühisveevarustuse piirkonnas tarbitava vee hinnaks 1,05 eurot/m3 .

  § 2.   Määrus jõustub 22. oktoobril 2010.

  /otsingu_soovitused.json