HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Saku valla munitsipaallasteaedades toidukulu katmise kord

Saku valla munitsipaallasteaedades toidukulu katmise kord - sisukord
Väljaandja:Saku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.10.2012
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2011, 79

Saku valla munitsipaallasteaedades toidukulu katmise kord

Vastu võetud 28.06.2011 nr 4
jõustumine 01.09.2011

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib Saku valla munitsipaallasteaedades (edaspidi lasteaed) toidukulu katmist vanema, eeskostja või hooldaja (edaspidi vanem) poolt.

  (2) Lapse toidukulu lasteaias katab vanem.

  (3) Toidukulu kaetakse ettemaksuna iga järgneva kuu eest. Puudutud päevade osas tehakse tagasiarvestus järgneval kuul.

  (4) Toidukulu päevamaksumus sisaldab ühes päevas kolme toidukorra maksumust.

§ 2.   Toidukulu katmine

  (1) Lapse kuu toidukulu arvutatakse toidukulu päevamaksumuse korrutamisel lasteaias oldud päevade arvuga maksualuses kalendrikuus. Lapse lasteaias oldud päevad on fikseeritud lasteaia poolt peetavas lapse kohaloleku tabelis.

  (2) Lapse puudumisest teatamisele järgnevast päevast alates toidukulu ei arvestata.

  (3) Toidukulu arvutamisel jäetakse arvesse võtmata need päevad, kui laps puudub vanema sellekohase kirjaliku avalduse alusel lasteaiast alati ühel kindlal nädalapäeval.

  (4) Toidukulu arvutamisel ei tehta mahaarvamisi toidukordade osas.

  (5) Toidukulu võlgnevuse korral enam kui kolme kuu eest arvatakse laps lasteaia nimekirjast välja.

§ 3.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Saku Vallavalitsuse 15. märtsi 2005 määrus nr 2 „Saku valla munitsipaallasteaedades toidukulu katmise kord“.

  (2) Määrus jõustub 1. septembril 2011.

/otsingu_soovitused.json