Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Prügiveo hinna kehtestamine

Väljaandja:Tudulinna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2012, 26

Prügiveo hinna kehtestamine

Vastu võetud 23.12.2003 nr 24
jõustumine 01.03.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.09.201001.01.2011
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588) § 6 lõike 1, jäätmeseaduse (RT I 1998, 57, 861; 88, õiend; 1999, 10, 155; 23, 353; 95, 843; 2001, 16, 72; 43, 239; 50, 283; 56, 340; 93, 565; 2002, 61, 375; 63, 387), Tudulinna valla jäätmehoolduseeskirja (kinnitatud Tudulinna Vallavolikogu 19. novembri 2003.a. määrusega nr. 20) ning Tudulinna Vallavalitsuse poolt esitatud prügiveo hinna arvestused (lisatud määruse juurde), Tudulinna Vallavolikogu määrab:
1. Kinnitada prügiveo hinnaks Tudulinna Vallavalitsuse poolt korraldatud olmejäätmeveoga liitunud füüsilistele isikutele alates 1. märtsist 2004.a. 1,19 eurot inimese kohta kuus.
(Muudetud 13.09.2010 määrusega nr. 12, jõust. 01.01.2011).
2. Käesolev määrus jõustub 1. märtsil 2004. a.