EttevõtlusKaubandus

KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Müügipileti hinna kehtestamine ja müügipileti väljastamine

Väljaandja:Vändra Alevivolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2013, 12

Müügipileti hinna kehtestamine ja müügipileti väljastamine

Vastu võetud 23.09.2010 nr 18
jõustumine 01.10.2010

Määrus kehtestatakse “Kaubandustegevuse seaduse” § 18 lg 5 alusel ja lähtudes “Euro kasutusele võtmise seaduse” § 5 lg 1 ja 2.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Vändra alevis tänavakaubanduse müügipileti hinda ja müügipileti väljastamist.

§ 2.  Tänavakaubanduse müügipileti hinnad:

 
 1) müügikoht omatoodangule (põllusaadused, aia-, metsamarjad) 15.00 kr/0.96 € 1 päev, 60.00 kr /3.83 € 1 kuu;
 2) müügikoht suurusega kuni 4 m² 40.00 kr/2.56 € 1 päev, 200.00 kr/12.78 € 1 kuu;
 3) müügikoht suurusega 4-12 m² 60.00 kr/3.83 € 1 päev, 300.00 kr/19.17 € 1 kuu.

§ 3.  Müügipileti väljastamine

  Müügipileti kauplemiseks või teenuse osutamiseks Vändra Alevivalitsuse lubatud tänavatel või üldsusele avatud samalaadses kohas väljastab alevivalitsus.

§ 4.  Määruse rakendamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Vändra Alevivolikogu 20.05.2004. a määrus nr 13 „Müügipileti hinna kehtestamine”.

 (2) Määrus jõustub 1. oktoobril 2010. aastal.

Tiit Kangert
Volikogu esimees