Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Heakorraeeskirja täitmiseks koormise kehtestamine

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2013, 58

Heakorraeeskirja täitmiseks koormise kehtestamine

Vastu võetud 30.05.2003 nr 15
jõustumine 06.06.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.12.201001.01.2011

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, lg 3 p 1 ,§ 22 lg 1 p 4 , § 23, § 36, Teeseaduse § 25 lg 7, Haapsalu põhimääruse § 62 ja Haldusmenetluse seadusest, Haapsalu Linnavolikogu määrab:


1. Kehtestada kinnisasja omanikule või valdajale koormisena aastaringne heakorratööde tegemise kohustus tema omandis või valduses oleva Haapsalus asuva kinnisasjaga või muu kasutatava territooriumiga vahetult piirneval üldkasutataval territooriumil käesoleva määruse punktiga 2 kinnitatud ulatuses, korras ja tingimustel.


2. Kinnitada eeskiri “Heakorraeeskirja täitmiseks kehtestatud koormise täitmise tingimused ja kord” (lisa).


3. Linnavolikogu kantseleil:
3.1 avalikustada määrus väljapanekuga linnavolikogu kantseleis;
3.2 saata määrus Riigikantseleile avaldamiseks;
3.3 koostöös linnavalitsuse avalike suhete ja infotehnoloogiaosakonnaga avaldada määrus Haapsalu Linnavalitsuse veebilehel;
3.4 saata määrus õiguskantslerile.


4. Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.


5. Määruse peale võib esitada halduskaebuse Tallinna Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul määruse jõustumisest.

Lisa  Heakorraeeskirja täitmiseks kehtestatud koormise täitmise tingimused ja kord

/otsingu_soovitused.json