EttevõtlusKaubandus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Haapsalu linna registrite asutamine ja registrite põhimääruste kinnitamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2013, 60

Haapsalu linna registrite asutamine ja registrite põhimääruste kinnitamine

Vastu võetud 28.05.2004 nr 36
jõustumine 01.06.2004

Juhindudes andmekogude seadusest, maamaksuseadusest, maakatastriseadusest, ehitusseadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punktist 1, § 22 lõike 1 punktist 37, § 23, Haapsalu põhimääruse § 12 lõike 1 punktist 43, § 62 ja haldusmenetluse seadusest, Haapsalu Linnavolikogu määrab:


1. Asutada järgmised Haapsalu linna registrid:
1.1. Haapsalu linna maakasutuste register;
1.2. Haapsalu linna plaanide ja kaardistuste register;
1.3. Haapsalu linna geoloogiliste andmete register.


2. Kinnitada järgmiste registrite põhimäärused:
2.1. Haapsalu linna maakasutuste registri põhimäärus (lisa nr 1);
2.2. Haapsalu linna kaartide ja plaanide registri põhimäärus (lisa nr 2);
2.3. Haapsalu linna geoloogiliste andmete registri põhimäärus (lisa nr 3).


3. Haapsalu linnavolikogu kantseleil:
3.1. avaldada registrite põhimäärused väljaandes elektrooniline Riigi Teataja;
3.2. teha määrus teatavaks linnasekretär Erko Kalevile, aselinnapea Jüri Kurbale ja maanõunik Anu Ulmile määruse koopia üleandmisega allkirja vastu;
3.3. avalikustada määrus Haapsalu linnavolikogu kantseleis;
3.4. saata määrus õiguskantslerile;
3.5. panna määrus Haapsalu linna veebilehele.


4. Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.


5. Määruse peale võib esitada halduskaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul teatavakstegemisest.

Andres Ammas
Volikogu esimees

Lisa 1 Haapsalu linna maakasutuste registri põhimäärus

Lisa 2 Haapsalu linna kaartide ja plaanide registri põhimäärus

Lisa 3 Haapsalu linna geoloogiliste andmete registri põhimäärus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json