EttevõtlusKaubandus

Teksti suurus:

Müügipileti hinna kehtestamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.02.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2013, 61

Müügipileti hinna kehtestamine

Vastu võetud 26.11.2004 nr 46
jõustumine 03.12.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.01.201103.02.2011

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, § 22 lõike 1 punktist 37, § 23, Haapsalu põhimääruse § 12 lg 1 p 43, § 62, kaubandustegevuse seaduse § 18 lg 5 ja haldusmenetluse seadusest, Haapsalu Linnavolikogu määrab:


1. Kehtestada Haapsalu Linnavalitsuse ja Haapsalu Linnavalitsuse poolt volitatud asutuse kui kaubandusteenuse korraldaja poolt väljaantava müügipileti hind alljärgnevalt:


1.1 tänavakaubanduses:
1 päev 6,39 eurot;
1 kuu 31,96 eurot;
avalikul üritusel 1 päev 6,39 eurot.
(Muudetud Haapsalu Linnavolikogu 28.01.2011 määrusega nr 27 – jõust. 03.02.2011)


1.2 müügipilet anda välja kehtivusega:
1.2.1 tänavakaubanduses kuni 1 aasta;
1.2.2 avalikul üritusel kuni ürituse lõppemiseni vastavalt ürituse kavale.


2. Kinnitada müügipileti vorm (lisatud).


3. Haapsalu linnavolikogu kantseleil avaldada määrus elektroonilises Riigi Teatajas ja ajalehes Lääne Elu.


4. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Haapsalu linnavolikogu kantseleis.


5. Käesoleva määruse peale võib esitada halduskaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul määruse teatavakstegemisest.

Lisa Müügipilet

/otsingu_soovitused.json